Bize mail atın : vize@kolayvize.org
 • DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
 • 533 303 7973

ABD Vizesi-E1-E2-E3-Tüccar, Yatırımcı Vizeleri – ABD Vize

ABD Vizesi-E1-E2-E3-Tüccar, Yatırımcı Vizeleri - USA Vizesi Genel Bilgiler;

Ticari Anlaşmalı Tüccar (E1) veya Ticari Anlaşmalı Yatırımcı (E2) vizesi

Ticari Anlaşmalı Tüccar (E1) veya Ticari Anlaşmalı Yatırımcı (E2) vizesi, Birleşik Devletler ile ticaret ve sefer anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı olan ve temel olarak Birleşik Devletlerle anlaşma yaptığı ülke arasında hizmet veya teknoloji ticareti de dahil olmak üzere önemli bir ticaret yapmak, ya da yatırım yaptığı bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek veya önemli miktarda sermaye yatırımı yapmak için Birleşik Devletler'e gelen kişilere yöneliktir. Kapsama dahil olan ülkelerin listesi için https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html adresine Bakınız.

E1 göçmen olmayan vize, anlaşma yapılan ülke vatandaşlarının, sadece kendi adlarına ve hesaplarına uluslararası ticaret işiyle uğraşmak için Birleşik Devletler’e kabul edilmesini sağlar.

E2 göçmen olmayan vize, anlaşma yapılan ülke vatandaşının, ABD’deki bir işe önemli miktarda yatırım yapmak amacıyla Birleşik Devletler’e kabul edilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html adresini ziyaret ediniz.

E3 Avustralya Özel İşçi Vizesi

Bu vize türü, uzmanlık gerektiren bir işte geçici olarak çalışmak üzere Birleşik Devletler’e gelen Avustralya vatandaşları için geçerlidir. E3 Avustralya vatandaşlarına özgü olduğu için daha fazla bilgi https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html adresinde bulunabilir.

ABD Vizesi-E1-E2-E3-Tüccar, Yatırımcı Vizeleri - USA Vizesi Genel Bilgiler;

D - Çalışma - Mürettebat Vize Başvuru Formu

İnternet ortamında doldurmuş olduğunuz vize başvuru formunun (DS-160) çıktısı (Almış olduğunuz çıktının, üzerinde “onaylama sayfası” yazan ve barkod olan bir sayfa olduğundan emin olunuz).

Biometrik Fotoğraf

5x5 cm ölçülerinde, 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fon arkalı ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması koşulu aranmaktadır. Fotoğraf özellikleri için tıklayınız.

Orijinal Pasaport

Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalıdır. Mevcut pasaportunuz yırtılmış ya da yıpranmış ise başvurunuzu yapmadan önce yeni bir pasaport almanız gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi

Nüfus cüzdanının ve güncel pasaportun tüm işlenmiş sayfalarının (vize ya da damga olan tüm sayfaların) A4 boyutunda fotokopisi, Eski pasaportunuzda eğer son üç yıl içinde alınmış schengen vizesi varsa sadece alınan vizelerin fotokopisi. Fotoğraf çıktısı kabul edilmez. Evrakların gerçek boyutlarında fotokopilerinin sunulması gerekir.

BÖLÜM A (İçindekiler)

BÖLÜM B (Formlar)

 1. Doldurulmuş DS-160 vize başvuru formunun barkod sayfası (aile bireyleri dahil olmak üzere her başvuru sahibi için doldurulmalıdır);
 2. Asıl başvuru sahibi için doldurulmuş DS-156E formu;
 3. Avukat veya resmi temsil hakkı bulunan kişi adına doldurulmuş G-28 formu (varsa). Formdaki iletişim bilgileri kısmına mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır ve tüm sorular eksiksiz cevaplanmalıdır.

BÖLÜM C (Kişisel Bilgiler)

 1. En az 6 ay geçerliliği olan pasaportun kişisel bilgilerin yer aldığı sayfasının fotokopisi;
 2. Türkiye’deki yasal durumu gösteren belge (Türk vatandaşları dışındaki kişiler için);
 3. Her başvuru sahibi için asıl başvuru sahibi ile olan ailevi bağları kanıtlar belgeler (Evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği vs);
 4. Asıl başvuru sahibi tarafından imzalanmış, Amerika’daki yasal statü sona erdiğinde geri dönüleceğine dair hazırlanmış belge.

BÖLÜM D (Ön Yazı ve İş Planı)

 1. Amerika’daki şirketi, pozisyonu ve başvuru sahibinin vasıflarını açıklayan bir ön yazı. Şirketin E-1/E-2 statüsüne uygunluğu, başvuru sahibinin nitelikleri ve pozisyona uygunluğu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 2. Önümüzdeki 5 sene için Kar/Zarar öngörülerini de içeren detaylı bir iş planı. Şirketin hem güncel hem ileriye yönelik gelir getirme potansiyelinin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Şirket gelirleri, yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesine geçmeli, Amerikan ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunmalıdır.
 3. IRS’ye (Amerikan Gelir Dairesi Başkanlığı) bildirilen gelirleri gösteren, son iki yıla ait Amerikan Vergi Beyannameleri (varsa);
 4. W-2 ve W-4 vergi formları;
 5. Şirket bordrosu, çalışanlara (varsa) ödenen maaşları gösteren kayıtlar, çalışanların kişisel bilgileri (isimleri, maaşları, W-2 formları).

BÖLÜM E (Şirketin Mülkiyeti)

1.       Şirketin mülkiyetini gösterir belgeler. Şirketin mülkiyetinin en az %50’si, anlaşmalı ülke vatandaşına/kuruluşuna ait olmalıdır.

2.       Şirketin birden fazla sahibi olması veya tüzel kişilerin de hissesi bulunması durumlarında aşağıdaki belgeleri de ekleyiniz:

a.       Şirketin mülkiyet yapısını gösterir bir organizasyon şeması;

b.      Mülkiyeti yasal olarak belgeleyen evraklar (kuruluş belgesi, hisse senetleri, ticari sicil gazetesi)

c.       Hisse sahiplerine ait pasaport fotokopileri ve ana şirkette sahip oldukları hisse yüzdeleri

3.       Hisseleri borsada işlem gören fazla sayıda hissedarlı (hissedarların hiçbirinin 50%’den fazla payının olmadığı) şirketlerde;

a.       Hisselerin işlem gördüğü tüm borsaları gösteren, şirket tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından yazılmış yazı.

b.      Hisselerin işlem gördüğü borsadan yakın tarihte alınmış yazı.

4.       E-1 vize için; Amerika ve Türkiye dışında kurulmuş şirket başvurularında mülkiyeti gösteren çizelge ve şirket devamlılığını gösteren belge/faaliyet raporu/yasal şirket kaydı vb.

BÖLÜM F (Yatırım veya Ticaretin Belgelenmesi)

Yatırım (E-2)

Başvuru sahibinin hali hazırda yatırım yapmış veya bu süreçte olduğunu gösterir belgeler: İş kontratları, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, banka hesap dökümleri, faturalar, banka dekontları gibi Amerika’da yatırımı kanıtlar her tür belge. Lütfen para transferlerine ait belge gönderirken her bir transfere ilişkin dekontu ekleyip ilgili transferi gönderici ve alıcı banka hesap ekstrelerinde işaretleyiniz. Bu şekilde hazırlanmamış başvuru dosyaları daha detaylı açıklama yapılmak üzere başvuru sahiplerine geri gönderilecek ve bu durum vize görüşmesinin ertelenmesine neden olacaktır.

Ticaret (E-1)

Çok uluslu şirketlerde, ticari aktivitelerin esas olarak anlaşmalı ülke ile Amerika arasında olduğunu gösterir belgeler. (Yapılan uluslararası ticaretin en az %50’si Amerika ile anlaşmalı ülke arasında olmalıdır.) Satış faturaları, satın alım faturaları, banka hesap özetleri, nakliye makbuzları (U.S. Bill of Lading), gümrükleme, depo makbuzları, sözleşmeler ve ticaretin devamlılığını kanıtlar diğer her türlü belge.

BÖLÜM G (Asıl Başvuru Sahibinin Profesyonel Nitelikleri)

 1. Asıl başvuru sahibinin özgeçmişi
 2. Çalışacağı pozisyona uygunluğunu ve bu alanda gerekli deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösterir diploma, sertifika, katılım belgesi, referans mektupları vs.

A.B.D’de Vize Statüsü Değiştirme (Change of Status)

Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkili makamlara başvuruda bulunarak vize statüsünü E-1/E-2’ye çevirmiş tacir ve yatırımcılar, vize başvurusu için yukardaki adımları aynı şekilde uygulamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığı süre zarfında geçerlidir ve vize yerine geçmez. Statü değişikliği onaylanmış kişinin, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrıldığında, iş amaçlı geri dönmek için bir E-1/E-2 vizesine ihtiyacı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, E-1/E-2 vizesinin onaylanacağı garantisini vermediği gibi, başvuru sahibine herhangi bir ayrıcalık da tanımaz. Vize statüsü değişikliğine sahip olan kişiler de yukarda belirtilen bütün gereklilikleri aynı şekilde yerine getirmelidir.

Halihazırda E-1 veya E-2 Vizesi Bulunan Kişilerin Aile Bireyleri

E-1 veya E-2 vizesi konsolosluk tarafından onaylanmış ya da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili makamlarca vize statü değişikliği yapılmış kişilerin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları, milliyetlerine bakılmaksızın, asıl başvuru sahibine eşlik etmek üzere E-1 ve E-2 vize başvurusu yapabilirler. Bu tür vize sahiplerinin eşleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldıkları süre zarfında çalışma izni için başvuru yapma hakkına sahiptirler. E-1 ve E-2 vize sahipleri ticari faaliyetleri devam eden şirkette görevlerini sürdürdükleri müddetçe Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayabilirler.

Aile bireyi olarak başvuru yapmak için öncelikle her başvuru sahibi için DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden hesap oluşturup her bir başvuru için vize ücreti ödemesini gerçekleştiriniz. (E-1/E-2 vizeleri için başvuru ücreti 205 ABD doları olup, iadesi yapılmaz.) Ödemenizi yaptıktan sonra aşağıdaki belgeleri PDF dosyası halinde EVisasIstanbul@state.gov adresine randevu talebinizle birlikte iletiniz:

 1. Avukat veya resmi temsil hakkı bulunan kişi için doldurulmuş vekalet (G-28) formu. (Başvurunun 3. bir kişi tarafından yapılması durumunda) Formdaki iletişim bilgileri kısmına mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır ve tüm sorular eksiksiz cevaplanmalıdır.
 2. Asıl başvuru sahibinin E-1 / E-2 vizesinin kopyası veya I-797 Onay Belgesi (Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkili makamlarca vize statü değişikliği yapılmış kişilere verilir.)
 3. Asıl başvuru sahibiyle olan ailevi bağlarını kanıtlar belge. (doğum belgesi, kimlik kopyası, evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği vb.)

E-1 / E-2 Vize Bekleme Süreleri

E-1 / E-2 vize randevu talebiniz bize ulaştıktan sonra 6 ila 8 hafta içerisinde sizinle irtibata geçilecektir. Seyahat planlarınıza en uygun randevu tarihini ayarlamak için bizimle mümkün olduğunca erken irtibata geçmenizi ve vizeniz basılıp, pasaportunuz tarafınıza ulaştırılana kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne söz konusu amaçla seyahat planı yapmamanızı tavsiye ederiz.

Kayıp/ Çalıntı E-1 / E-2 Vize Yenileme Başvurusu

A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu veya A.B.D. Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmış, geçerli E Vizeniz kaybolmuş, çalınmış ya da zarar görmüşse yenileme için lütfen öncelikle  DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formunuzu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden bir hesap oluşturup vize ücreti ödeyiniz ve Evisasistanbul@state.gov adresine aşağıdaki dökümanları e-posta ile göndererek bir vize yenileme randevu talebinde bulununuz:

 • Ticari faaliyetlerin devamlılığını gösteren belgeler: Aylık hesap özetleri, fatura, nakliye makbuzu, gümrükleme, depo makbuzları, sözleşmeler, satış gelirleri vb. (Yalnızca E-1 Vize için)
 • Şirketin gerçek ve faal olduğunu kanıtlayan belgeler: Güncel vergi dökümanları, yıllık gelir beyannamesi, faturalar, banka hesap ekstreleri, sigortalı hizmet listesi, gider makbuzları vb.(Yalnızca E-2 Vize için)

Bu belgelere ek olarak, eğer E-1 / E-2 vizenizin olduğu pasaportunuz çalınmış ise polis tutanağını da göndermeniz gerekmektedir.

E vize bölümü, başvuru sahibinden veya onun yasal temsilcisinden yukardaki belgeler dışında ek döküman talep edebilir. İstenilen dökümanların zamanında gönderilmesi başvuru sahibi veya onun yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Avusturalya Özel İşçi Vizesi (E3)

Vize Hakkında Genel Bilgi

Bu vize sınıfı, özel bir işte geçici olarak çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat eden Avustralya vatandaşlarına verilir. E3 Avustralya vatandaşlarına özel olduğu için daha detaylı bilgi burada bulunabilir.

E3 Vize Başvuru Koşulları:

 • Başvuru sahibi Avustralya vatandaşı olmalıdır.
 • Başvuru sahibi A.B.D.’de geçici olarak kalabilir.
 • Başvuru sahibi özel yetenek gerektiren bir pozisyon için Amerika Birleşik Devletleri’nden yasal bir iş teklifi almalıdır.
 • Başvuru sahibi özel yetenek gerektiren bir pozisyon için gerekli olan akademik ve diğer nitelikli belgelere, lisanslara veya diğer resmi izinlere bu işte çalışmaya başlamadan önce sahip olmalıdır.

 BAŞVURU PROSEDÜRLERİ

E3 vizesine (Avusturalya Özel İşçi) başvurmak için lütfen öncelikle https://ceac.state.gov/Genniv/ sayfasından DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formunuzu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden bir hesap oluşturup vize ücreti ödemenizi gerçekleştiriniz. Randevu talebinde bulunmak için EVisasIstanbul@state.gov adresine bir e-posta yollamanız gereklidir. Lütfen E3 vize başvurunuz için gerekli belgeleri tek bir PDF dosyası halinde (Acrobat Reader) e-postanıza ekleyiniz. Ekleri 5 MB’yi aşan e-postalar dikkate alınmayacaktır, dolayısıyla e-postalarınızın ekleri 5 MB’dan fazlaysa, ekleri bölüp ayrı ayrı göndermenizi tavsiye ederiz.

Önemli not: Posta yoluyla evraklarınızı veya pasaportunuzu önceden göndermenize gerek yoktur.

Vize için gerekli belgeler:

 • Üzerinde açık olarak ­”E3-Australia-to be processed ” açıklaması bulunan ETA 9035 Formu. Not: Bu form Amerikalı işverenin A.B.D. Çalışma Bakanlığı’dan (Department of Labor) aldığı Labor Condition Application (LCA) onayıdır.
 • A.B.D. merkezli işveren tarafından hazırlanan, alınacak ücret ve başvuru sahibinin yapacağı özel yetenek gerektiren mesleğin belirtilmiş olduğu iş teklifi.
 • Özel yetenek gerektiren mesleğin gerçekleştirilmesi için, yabancı ülkede alınan diplomanın onaylı kopyası ve bu diplomanın A.B.D.’de alınan dereceye denk olduğunu gösteren kanıt veya A.B.D.’den alınan lisans ya da yüksek lisans diplomasının onaylı kopyası.
 • Çalışılacak eyalette mesleği gerçekleştirmek için gereken ruhsat veya diğer resmi izinlerin kopyası. Eğer A.B.D.’ye girişte izin hemen gerekli değilse, başvuru sahibi istenen izni makul bir süre içinde getireceğini kanıtlamalıdır.

Amerika Vizesi, Amerika ülke hakkında, Amerika ticari vizesi, Amerika bayrağı, Amerika ekonomisi, Amerika başkenti, Amerika - Türkiye ilişkileri, Amerika uçak bileti, Amerika otel konaklaması, Amerika ulaşım, Amerika nasıl gidilir, Amerika idari yapı, Amerika komşuları, Amerika gece hayatı, Amerika - Amerika , Amerika nüfus yapısı, Amerika yönetim şekli, Amerika 'da etnik gruplar, Amerika Ankara Büyükelçiliği, Amerika İstanbul Başkonsolosluğu adres bilgileri, Amerika hakkında bütün bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz. Amerika Turizm ve gezilecek yerler. Bu sitemizde bulunmayan bilgiler için vize@kolayvize.org adresine mail atarak bilgi isteyebilirsiniz.

Hemen ARA